Välkommen till KIRK Bygg & Konsult i Lund

KIRK Bygg & konsult med erfarenhet inom entreprenör- och konsulttjänster i både Sverige och Danmark.
KIRKS målsättning är att vara den kompetenta och professionella samarbetspartnern, när du vill bygga hus, använda dig av ekologisk byggnation, renovera eller är i behov av sakkunnig byggnadsingenjör.

Mobil:+46 [0] 702 69 77 36

             +46 (0) 725 52 36 85

Fax: +46 (0) 46 811 23