Ekologi

Ekologi betyder: LÄRAN OM HUSET

Ekologisk husbyggnad är inte något nytt. Kanske är det bara “glömt”, eftersom man förr i tiden byggdes massor av “ekologiska hus”. De hus som byggs idag är “bara” miljöriktiga, inte ekologiska.
………………………………………………………..
4 grundregler för ekologisk byggnad.
1- Den ekologiska grundregeln är att allt i naturen hänger ihop.
2- Byggnation av hus ska skapa så få problem som möjligt för miljön; vid tillverkning av material, användning samt vid rivning(återvinning)
3- Materialen ska kunna återanvändas.
4- Materialet ska vara resursbesparande, energi besparande och helst lokalt producerat av hänsyn till transportbelastningen av miljön.
………………………………………………………..
De 4 ovanämnda reglerna är inte alltid möjliga att uppfylla.
………………………………………………………..
Här kommer KIRK in och hjälper Er med att upppnå de ekologiska målen, så nära som det är tekniskt möjligt!